Esteu aquí

Com col·legiar-se

Qui es pot col·legiar?  

Han de ser membres del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya totes i tots els titulats universitaris en Treball Social que exerceixin la professió. Donada la legislació actual, per exercir el treball social, ja sigui en l’àmbit públic, privat o concertat, és obligatori estar col·legiat/da.

Igualment, poden col·legiar-se voluntàriament totes aquelles persones que estiguin en possessió del títol universitari de treball social i que no estiguin exercint la professió.

Quina és la quota col·legial?

  • Quota col·legial any 2018: 159€

La quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària al número de compte que faciliteu. El pagament de la quota podrà ser anual, semestral o trimestral. En el cas d’altes que es produeixen durant l’any es pagarà la part proporcional corresponent de la quota.

  • Alta col·legial: 60€ de tramitació  una única vegada.
     
  • Quota Situació Jubilació

La quota serà gratuïta, una vegada hagi acreditat la resolució enviada per l’INSS.

  • Quota per Invalidesa

En col·legiats/des exercents amb disminució del 65 % o més o invalidesa acreditada per l’INSS, la quota tindrà una reducció del 50%.

  • Devolució de quota per situació d’atur

El pagament de la quota col·legial es pot realitzar en quotes fraccionades: semestrals o trimestrals. Per aquestes modalitats de pagament, el tràmit de sol·licitud de devolució pel 1er semestre es pot realitzar de l’1 al 15 de juny, i de l’1 al 15 de desembre es pot tramitar la devolució pel  2on. semestre.

Si la quota es paga de forma anual el tràmit de sol·licitud de devolució s’ha de realitzar de l’1 al 15 de desembre.

S’ha d’acreditar estar en situació d’atur (amb certificat de l’OTG on consti el període de temps en situació d’atur). Una vegada acreditada la situació es realitzarà devolució del  50% de la quota corresponent als dies que s’hagi estat en atur. La sol·licitud de devolució s’ha de realitzar per email a catalunya@tscat.cat aportant la documentació requerida.

Veure els serveis que ofereix col.legiar-se

Alta online

Els passos per col·legiar-se són els següents:

1.Emplenar el formulari online del portal.

2.Presentar a la secretaria de la Seu Central o de la teva Delegació corresponent la següent documentació:

   - Original i fotocòpia del títol de Diplomat/da o Grau en Treball Social, o el resguard del mateix.

   - Fotocòpia del DNI.

   - Una  fotografia mida carnet.

   -  Resguard d’ingrés de l’abonament de l’Alta Col·legial (60 euros). S’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés bancari al número de compte corrent ES29-0081-7011-13-0001642072 del Banc Sabadell Atlántico*.

*D’acord amb el conveni subscrit amb el Banc Sabadell Atlántico, els professionals que vulguin col·legiar-se i no siguin clients d’aquesta entitat, però obrin un compte per domiciliar el pagament de la quota col·legial, gaudiran de l’alta col·legial gratuïta (60 euros). En aquest cas, caldrà adjuntar la fotocòpia del número de compte Expansió Pro. Així mateix, podreu gaudir automàticament del 10% de descompte en la quota col·legial, que us serà ingressat el primer any per l’entitat bancària.

   - Presencialment s’haurà de signar el document d’alta i de domiciliació bancària que et facilitarà el personal del Col·legi.