Certificat Digital

 

El certificat digital de persona col·legiada que incorpora un atribut professional és un document electrònic serveix per autentificar la identitat de la persona titular davant de terceres persones i les administracions públiques, així com signar documents electrònics amb la màxima validesa legal, equiparable a la signatura manuscrita.

En aquest certificat consta nom i cognoms, DNI, col·legi i número de col·legiada o col·legiat (alguns d'aquests camps són optatius a l'hora de signar)

 

Per a què serveix?

El certificat digital és por usar:

  • En l'àmbit laboral (tràmits AEAT, impostos, altes i baixes IAE, altes i baixes SS, vida laboral o signar contractes laborals en l'ambit  de les universitats)
  • En l'àmbit personal (tràmits amb l’administració (AEAT, DGT, Ajuntament, etc.), obtenció del certificat de delictes sexuals, signatura de documents personals (mútues, assegurances, etc.)).

 

El Col·legi, autoritat de registre

Aquest certificat està emès per Firmaprofessional, reconeguda autoritat de certificació homologada pel Ministerio de Economía y Empresa.  

A més, Firmaprofessional ha acreditat el Col·legi com a Autoritat de Registre, delegant la identificació i autenticació de les persones que seran titulars de certificats, la custòdia de la documentació relativa a cada certificat emès, així com la gestió dels procediments previstos dins del cicle de vida dels certificats. Aquest servei és exclusiu per a col·legiades i col·legiats. 

 

Com el puc obtenir?

Les col·legiades i col·legiats que esteu interessades en aconseguir el vostre certificat digital el podeu venir a recollir directament a la Seu Central i, en el cas de pertànyer a una Delegació Territorial, l'heu de demanar prèviament per correu electrònic al correu de la vostra Delegació. 

 

Quin cost té?

El preu són 24€:

  • 16€ del cost del dispositiu on hi haurà el certificat i que només s'abonarà un cop.
  • 8€ del cost del certificat durant el primer any. 

L'any següent s'haurà de pagar 13€ pel cost del certificat. La durada del certificat és per un any renovable.

En cas de pèrdua, s'hauran d'abonar els 16€ del dispositiu i, depenent si és el primer any o els posteriors, el cost del certificat (8 o 13€ respectivament). 

 

Quan i com s'ha de fer el pagament?

Si vols obtenir el teu certificat digital, has de fer el pagament prèviament. Recorda que per sol·licitar aquest certificat has de ser col·legiada o col·legiat i que per poder fer el pagament has d'estar registrada o registrat a la pàgina web.