Convocatòria d'Ajuts

Els Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament estan promoguts per entitats de Catalunya o treballadors i treballadores socials col·legiats/des a títol individual i es financien a través de la partida “Contribució del Col·legi per a programes de solidaritat” del pressupost del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Els destinataris finals dels ajuts han de ser sempre persones dels sectors socials més desfavorits o més perjudicats per les situacions d’injustícia.

Actualment s'està en procés de valoració dels diferents projectes presentats a la convocatòria dels Ajuts de Cooperació al Desenvolupament 2021.

 


Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament 2020

La Junta de Govern, un cop analitzada la proposta de la Comissió de Solidaritat i Cooperació en funció dels projectes presentats, va acordar en la Junta del 9 de juny concedir els ajuts de 2020 a:

 •  Huacal - ONG de solidaritat amb El Salvador 

Projecte d'ajuda a les víctimes i supervivents de tortura durant la guerra civil salvadorenca a través de tallers comunitaris, tallers de suport psicosocial i psicològic. Dotació econòmica: 3.345€

 • Fundació L’Olivera 

Projecte “Justícia para todos” que té com a objectiu oferir assessoria, defensa jurídica i acompanyament psicosocial a defensores de drets humans i víctimes de criminalització a Guatemala. Dotació econòmica: 5.720€

 • Associació Kolam

Projecte "La casa d'acollida", que treballa per l'enfortiment i millora de les condicions socioeducatives dels infants en situació de risc d’exclusió social i vulnerabilitat, amb un enfoc comunitari, a Udaipur, Índia. Dotació econòmica: 2.375€

 

Històric d’Ajuts a Projectes de Cooperació al Desenvolupament

 

2019
 • Projecte per facilitar la inserció social i laboral de dones haitianes que tenen infants amb greus disminucions al centre comunitari Kay St. Germain de Tabarre (Haití). Entitat: Fundació Nuestros Pequeños Hermanos. A través d'aquest proejcte s'aborda la problemàtica de l’abandonament d’infants haitians amb discapacitat, ja que se'ls ofereix atenció, seguiment i escolarització, a la vegada que potència l'autonomia econòmica de les mares. Dotació econòmica al projecte: 3.700€
 • Projecte de promoció de la qualitat de vida de les dones i les adolescents dels barris de barraques de Sanjay Gandhi del National Park de Mumbai. Entitat: Associació Solidària Amics de Mumbai (Índia)​. L'objectiu és donar eines a la comunitat d’Adivasis -denominació que es dóna als grups ètnics o tribals indígenes de l’Índia-, especialment a les dones i noies adolescents, per millorar el seu confort global quant a educació, convivència i salut. Dotació econòmica al projecte: 3.617€
 • Projecte d'acompanyament familiar per a la prevenció del desemparament infantil a la província de Maputo (Moçambic). Entitat: Fundació Main. Té com a finalitat promoure escenaris protectors dels drets de la infància, a partir del treball socioeducatiu amb les famílies. Dotació econòmica al projecte: 3.300€
2018
 • Projecte "La Cerimònia d’Ester". Entitat: Lliga dels drets dels pobles. Tallers d'estabilització per a 200 víctimes de violència al Congo. L’objectiu és donar un espai per dignificar-les i recuperar la seva autoestima. Dotació econòmica al projecte: 3.864€
 • Projecte "Refuerza el hilo". Entitat: Asociación Civil de desarrollo integral red de Mujeres en lucha por el buen vivir - Red de Mujeres San Marcos. En aquest projecte dones víctimes de violència masclista en el Departament de San Marcos de Guatemala, produeixen i comercialitzen artesanies fetes amb teles originàries del seu país. Dotació econòmica al projecte: 2.500€
 • Projecte "Empoderament i promoció de l'educació alimentaria i cura de nadons/infants en el Centre de recuperació i educació nutricional (CREN)". Entitat: Associació de Cooperació per al desenvolupament de Batandicori. Donar suport a les tasques d’apoderament i promoció de l’educació alimentària dels nadons de les mares de comunitats rurals del Senegal. Dotació econòmica al projecte: 2.438€
 • Projecte "Empoderament psicosocial i empresarial per a dones que pertanyen a ACDS (Asociación catòlica para el desarrollo socio-económico). Entitat: Associació Mujeres Burkina. Construcció d’una sala d’exposicions i venda". Dotació econòmica al projecte: 1.399€
2017
 • Projecte per la contribució i la millora alimentària. Entitat: ASSOCIACIÓ AFRO-CATALANA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA. Millora de l’alimentació de 140 nens i les seves famílies mitjançant el tancament d’un hort i habilitació d’un pou i canals de rec en aquest espai. Dotació econòmica: 2.664’01€
 • Projecte de recuperació d’infrastructures i serveis educatius afectats pel terratrèmol de 2015. Entitat: POSITIVE SOCIETY NEPAL. Dotació econòmica: 3.000€
 • Projecte d’apoderament i recuperació de nenes i joves víctimes de prostitució infanto-juvenil. Entitat: FUNDACIÓ MAIN. La finalitat del projecte és garantir la recuperació dels drets fonamentals dels menors d’edat entre 11 i 17 anys que viuen als carrers de Maputo. És continuïtat d’un projecte subvencionat el 2015. Dotació econòmica: 4.500€ 
2016
 • Projecte: Fortalecer la consolidación del proyecto 'Refuerza el Hilo', brazo productivo de la Red de Mujere de San Marcos. Entitat: Asociación Civil de Desarrollo Integral Red de mujeres en lucha por el buen vivir 'Red de Mujeres de San Marcos' - Import 2.582.03€
 • Projecte per a la creació i suport a famílies d'acollida per a nens abandonats. Entitat: Fundació Yamuna - Import 1.675€
 • Projecte per poder ajudar a les dones a deixar el treball sexual i ajudar-les a la inserció al món laboral habitual: llocs de venda, petit comerç. Entitat: Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa - Import 3.800€
 • Projecte per a finançar la demanda de material bàsic per a l'ocupabilitat. Entitat: Amics de Kamba Beo Nere - Import: 1.560€
2015
 • Projecte Irmao Sol per instal·lar tres panells solars i elements de reg  als municipis de Maputo i Matola a Moçambic. Fundació Main – Import:  4.800€
 • Projecte de construcció d’un molí per una cooperativa de 80 dones a l’aldea de Goudin a Burkina Faso. Associació per la cooperació i el desenvolupament Yamlaminim – Import: 3.800€
2014
 • Tallers de formació tècnica i artesanal a San Pablo Tacaná (Guatemala). Cooperativa L’Olivera - Import: 5.674€
 • Projecte Yaxare. Autogestió d’una cooperativa de dones a Baja Kunda (Gàmbia). Alpicat Solidari - Import: 3.234€
2013
 • Os Ovos de Ouro - Projecte de Recuperació d’infants vinculats al món de la prostitució infantil (Moçambic). Fundació Main - Import: 4.200€
 • Desenvolupament del cicle Secundari en el projecte educatiu rural (Guinea Bissau). Associació Silo - Import: 2.053€
 • Enfortiment de l'Educació Pública a la Casamance (Senegal). Amics del Senegal del Bages - Import: 3.000€
2012
 • Orfenat “Le Source du Bonheur” (Senegal). Acolliment i desenvolupament integral d’infants orfes i d’altres en risc d’exclusió. Fundació Privada Babel Punto de Encuentro - Import: 1.000€
 • Millora dels nivells de salut dels nens i nenes venedors i venedores del carrer de la ciutat d’Horqueta (Paraguay). SED Catalunya - Import: 4.461,48€
 • Reinserció familiar i sensibilització (Benim). VOLS Voluntariat Solidari - Import: 3.916,52€
2011
 • Sexualitat sense violència - Xarxa de Dones per a la promoció de drets sexuals i la no violència intrafamiliar al barri Memorial Sandino de la ciutat de Managua. Associació Vinculos Ahimsa Pro Nicaragua - Import: 2.200€
 • Nuestra escuelita en los Sotos. Associació Juntos Podemos Superarnos - Import: 5.000€
 • Ludobiblioteca comunitària rural. Associació SILO - Import: 2.700€
 • TICED- FEZZOU. Associació UTINAM - Import: 2.963€
2010
 • Alzando nuestras voces, defendiendo nuestros derechos". Matagalpa (Nicaragua) - Import:  4.409€
 • Primera fase de la construcció d'una escola d'oficis destinada a nens amb risc d'exclusió social". Guinea-Bissau - Import: 2.204€
2009
 • Centro Nutricional Infantil a Guinea Bissau. Associació Silo - Import: 1.200€
 • Construcció d’un moli per a moldre gra - Import: 2.995€
 • Dotació d’un servei de Treball Social i mèdic-ambulatori a l’escola de Negus Michael a Etiòpia - Import: 5.000€
2008
 • Microcrèdits per a dones. Cooperació pel desenvolupament del Camerún (CODES-CAM) - Import: 6.200€
 • Ampliació i implementació de la cuna-guarderia d’una casa d’acollida a Perú. Casa de Acogida Mantay - Import: 5.405€

Share this post

Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial