Òrgans de govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. 

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL:

 • Dia: 25 de març de 2021
 • Lloc: Plataforma Online

El 25 de març, va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària del Col·legi que, de nou, es va celebrar de forma telemàtica i va comptar amb 46 persones inscrites i 3 delegacions de vot. 

La degana del Col·legi, Conchita Peña, la tresorera, Mercè Civit, el vocal, David Rodríguez, i la vicedegana de la Delegació de Manresa-Catalunya Central, Gemma Solanas, van intervenir en aquest Assemblea, que va ser tot un èxit amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia. A banda de l'informe de la Degana, es van retre comptes de l'auditoria comptable, del balanç i la liquidació del pressupost 2020 i de l’aplicació del resultat comptable de l’exercici 2020, així com de la Memòria d'Activitats del 2020. 

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del passat 25 de novembre de 2020
 2. Informe de la degana
 3. Donar compte de l’auditoria comptable. Aprovació del balanç i la liquidació del pressupost 2020. Aprovació de l’aplicació del resultat comptable de l’exercici 2020
 4. Donar compte de la Memòria d'Activitats 2020 
 5. Varis
 6. Precs i preguntes

 

Website content layout

Share this post

Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan rector al qual correspon la direcció, administració i representació del Col•legi, desenvolupant l’activitat necessària per al compliment dels seus fins i funcions, així com l’execució dels acords de l’Assemblea General.
Conchita Peña Gallardo
Degana
Perfil Conchita Peña Gallardo

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, té un màster en mediació i resolució de conflictes en les organitzacions de Salut, i Pèrit Social. Ha participat com a docent de formació continua i col·laborat amb la Universitat, en la formació dels futurs Treballadores socials

Conchita Peña té més de 25 anys d’experiència en l’àmbit sanitari hospitalari dins l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La seva trajectòria professional abasta des de l’atenció directa a pacients i familiars en unitats mèdiques d’alta especialització fins a la gestió del Treball Social  i l’Atenció a la Ciutadania. Ha desenvolupat tasques d’alta direcció a l’equip directiu del Vall d’Hebron Campus Hospitalari com a Directora d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social i també responsable del Voluntariat hospitalari, de la gestió de la participació ciutadana i l’associacionisme i les relacions amb la Comunitat. En l’actualitat és Directora d’Atenció al Ciutadà i Participació de la Regió Sanitària Barcelona del Consorci Sanitari de Barcelona (CatSalut).

Interessada per la reflexió ètica en la pressa de decisions professionals en Treball Social  i la justícia social, ha completat la seva formació amb Bioètica, formant part del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron, del Comitè d’ètica de Serveis Socials de Catalunya i fins a dia d’avui, ha estat la presidenta del Consell de Deontologia professional del TSCAT.

Des de juliol de 2017 ocupa el càrrec de Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Marga Garcia Canela
Vicedegana 1a
Perfil Marga Garcia Canela

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona el 1992, Marga García ha desenvolupat la seva carrera professional en el camp del treball social sanitari i en atenció primària de salut.

L’Institut Català de la Salut és la organització que l’ha vist créixer a nivell professional, concretament als serveis d’Atenció Primària de L’Hospitalet i Mataró com a treballadora social en diferents Àrees Bàsiques de Salut. Des de fa 8 anys, assumeix la responsabilitat en l’Àrea d’Atenció al Ciutadà del Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme.

La Marga també ha col·laborat en el Grup de Recerca de l’Observatori Transnacional de Prevenció de Pràctiques Tradicionals Perjudicials de la Fundació Wassu-UAB. Des del 2010 és membre i coordinadora de la Comissió de Salut del Col·legi i des del 2013 és la Vicedegana de la Junta de Govern acompanyant projectes, comissions i donant suport a les delegacions territorials, càrrec que continua desenvolupant en aquesta nova legislatura.

Juan Manuel Rivera Puerto
Secretari
Perfil Juan Manuel Rivera Puerto

Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona i amb formació complementària en recerca i assessoria institucional, Juan Manuel Rivera ha desenvolupat la seva trajectòria professional en diferents àmbits; com les entitats amb afany de lucre gestores de serveis; promoció econòmica i ocupació; docència i serveis socials bàsics, entre altres.

Actualment treballa com a Cap de secció d’Atenció Primària de serveis socials a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. També és membre de la Comissió de Relacions Internacionals del Col·legi des del 2009 i ha estat membre de la Junta de Govern des del 2009. A més, participa activament en diferents espais com per exemple en el Congrés de Serveis Socials Bàsics (comitè científic) i des de l’any 2015 també forma part de la Junta de Govern del Consejo General del Trabajo Social a nivell Estatal.

Lucia Guerrero Ruiz
Vicesecretària
Perfil Lucia Guerrero Ruiz

Treballadora social de la Promoció 1980-1983 (ICESB). Convalidació títol Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona 1990. Fa 29 anys que exerceixo com a treballadora social a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Realitzo diferents funcions i responsabilitats tant dins de l’Àrea de Benestar Social com en d’altres Àrees: Serveis Socials d’Atenció Primària i de Programes Comunitaris d’Immigració (1984-2000), Àrea d’Alcaldia com a Directora del programa municipal per a la interculturalitat (2000--2004), Àrea D’Urbanisme i Habitatge com a Tècnica Assessora del programa d’Intermediació Social en les comunitats de propietaris (2005-2009), Àrea de Benestar Social i Família com a Responsable de la Unitat Social del Servei de Salut (2009-actualment).

Guerrero ha forma part de la Junta de Govern del Col·legi des de l’any 2009 com a Vocal i des del 2013 com a Tresorera. També ha format part com Vocal de la Junta de Govern del Consejo General de Trabajo Social. En aquesta legislatura 2017-2022 continuarà exercint de vocal, així com també de vicesecretària. 

Mercé Civit Illa
Tresorera
Perfil Mercé Civit Illa

Diplomada en Treball Social per l'Escola Universitària de Treball Social. El 1979 entra a treballar a l’Ajuntament de Viladecans, on inicia la construcció dels serveis socials bàsics passant a ser cap de sanitat i serveis socials durant uns anys. Posteriorment,  als inicis dels 90, crea el programa de prevenció i atenció per a dones que pateixen violència de gènere.

A finals dels 90 és membre de la Comissió Social del Consell de Treball Econòmic i Social en representació de CC.OO. de Catalunya, on és responsable de la defensa dels drets de les dones, molt lligada amb la defensa dels drets socials. Del 2006 al 2012 és política electa al Parlament de Catalunya. El 2013 torna a l'Ajuntament de Viladecans com a cap de l'oficina tècnica del Pla d'Inclusió Social. L’any 2015 s’incorpora a la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi i a finals d’any passa a ser-ne la referent. Ha representat al Col·legi en diferents àmbits institucionals i ha format part del Comitè Científic del II Congres de Serveis Socials Bàsics.

Núria Trepat Secanell
Vicedegana 2a i Delegada Territorial de Lleida
Perfil Núria Trepat Secanell

Diplomada en Treball Social per la UB des de l'any 1981, ha estat treballant pel departament d'Ensenyament. El seu primer encàrrec va ser el d'iniciar un projecte d'Aules taller. Posteriorment va passar a un EAP.

Va cursar un Postgrau en Treball Social en el Sistema Educatiu de Catalunya i té formació en teoria sistèmica i en dinàmica de grups. També he estat durant alguns cursos professora de pràctiques a l’Escola de Treball Social de Lleida.

Actualment és supervisora un equip de professionals. 

Jaume Fort Consul
Vicedegà 3r i Delegat Territorial de Girona
Perfil Jaume Fort Consul

Diplomat en Treball Social l’any 1989, va començar a treballar al Centre d’Acollida per Transeünts de Tarragona al maig del 1990. L’any 1993 va començar a treballar a l’àrea de salut com a Treballador Social  de l’Hospital de St. Pau i Sta. Tecla de Tarragona. Des del 1995 i fins a dia d’avui va començar a treballar de referent de Treball Social a la Gerència Territorial de l’ICS –Institut Català de la Salut- a Girona.

També va ser professor associat a l’Escola de Treball Social durant 6 anys, realitzant l’assignatura de Medicina Social o Salut Pública.

Emma Pérez Pla
Vicedegana 4a i Delegada Territorial de Tarragona
Perfil Emma Pérez Pla

Diplomada en Treball Social i tècnica superior en  Integració social, està cursant el grau de Dret.

És la referent territorial del Grup d’emergències i catàstrofes de Tarragona i Terres de l’Ebre del Col·legi, així com membre de la Comissió d’emergències i catàstrofes de Barcelona. 

Ha estat directora d’un centre de dia per a gent gran, treballadora social en Serveis Socials Bàsics a Serveis d’Atenció a la Víctima i actualment està a Creu Roja Tarragona en programes d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat social.

Gemma Solanas Bacardit
Vicedegana 5a i Delegada Territorial Manresa-Cat. Central
Perfil Gemma Solanas Bacardit

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona l’any 1988, Màster en gerontologia social i Màster en Atenció Primària de Salut de la Fundació Doctor Robert a la UAB, Gemma Solanas va iniciar la seva tasca professional a Càritas de Cardona i Súria. Seguidament, el 1991 es va incorporar a l’Institut Català de la Salut en una ABS de Manresa, on  hi treballa des de 1991.

Des del 2009 ha assumit la tasca de referent dels Treballadors Socials de la Gerència Territorial de la Catalunya Central ICS. Ha estat és Vicedegana cinquena i Delegada Territorial de Manresa-Catalunya Central del Col·legi des de l’any 2013.

Caterina Cortés Sabaté
Vicedegana 6a i Delegada Territorial de Terres de l'Ebre
Perfil Caterina Cortés Sabaté

Diplomada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili  de Tarragona i amb formació complementària en Mediació, Postgraus d’Iniciació i d’Especialització en resolució de conflictes per la Fundació Pere Tarrés de Barcelona, Cortés actualment s’està formant en Psicoteràpia Relacional Sistèmica al Centre de Teràpia  Relacional i Familiar de Tarragona.

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en entitats del camp de l’atenció a persones amb discapacitat, a l’atenció de malats de la SIDA i a la seva prevenció. En l’àmbit de l’Administració Pública, ha estat tècnica de Mediació al Consell Comarcal del Montsià on ha realitzat actuacions d’intervenció i prevenció de conflictes i accions de participació ciutadana, entre d’altres. Des de fa uns anys,  treballa en l’àmbit de serveis socials bàsics del mateix Consell Comarcal,

A més, ha estat tresorera de la Junta de la Delegació de les Terres de l’Ebre del Col·legi es del 2009. 

David Rodríguez Abellán
Vocal 1r i referent Comissió Cooperació
Perfil David Rodríguez Abellán

Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona i habilitat com educador social pel Col.legi d’Educadors Socials de Catalunya, Rodríguez ha complementat la seva diplomatura amb diferents formacions vinculades amb el món de la infància i l’adolescència en risc i les seves famílies, així com a la cooperació internacional i a la sensibilització des del treball en gènere.

És membre fundador i president de la Fundació MAIN, desenvolupadora de programes d’intervenció psicoeducativa amb adolescents en conflicte. També és el responsable dels projectes de cooperació internacional d’aquesta entitat i fundador de la "Associação Hlayiseka" a Moçambic. He estat membre fundador de la "Federació d’Associacions gitanes de Catalunya", en representació de l’aleshores "Asociación por la integración gitana de Sabadell". Actualment, forma part del patronat de la Fundació IDEA dedicada a l’atenció a infants i adolescents, joves tutelats i acollits als tres centres d’acolliment, de la qual, a més, és el seu Director Tècnic.

Rodríguez és membre de les comissions d’Infància i Família i de la comissió de Cooperació i Solidaritat del Col·legi.

Juan Roman Roldan
Vocal 3r
Perfil Juan Roman Roldan

Diplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona, va continuar la seva formació amb el Màster de Gestió i Resolució de conflictes i es va graduar en Antropologia Social i Cultural l'any 2020. 

La seva experiència professional va començar al món de la inserció sociolaboral de col·lectius en exclusió. Ha treballat als Serveis Socials Bàsics de L’Hospitalet de Llobregat. Primer, gestionant i fent seguiment dels recursos de la LAPAD (Llei de la Dependència) i del Servei d’Ajut a Domicili i, després, a Serveis Socials Bàsics dels districtes V i VI del municipi. Actualment, treballa a Serveis Socials d'Atenció Primària de l'Ajuntament de Badalona.

Arantza Rodríguez Juano
Vocal 4a
Perfil Arantza Rodríguez Juano

Diplomada en Treball Social per la Universitat del País Basc i postgraduada en atenció psicosocial i espiritual a persones en situació de malaltia crònica avançada, ha completat la seva formació amb temes de supervisió, de teràpia familiar sistèmica, de treball social grupal i de gestió de serveis socials.

Les seves primeres experiències laborals han estat vinculades al món associatiu, a l’àmbit de la discapacitat i al treball social comunitari. Durant els últims anys ha treballat als Serveis Socials Bàsics dels Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i de Barberà del Vallès, i, posteriorment, com a referent del desplegament de la LAPAD a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Actualment formant part de l’equip de coordinació de la Regidoria de Serveis Socials.

Ha compatibilitzat la seva feina amb l’exercici docent a la UOC i a la Fundació Pere Tarrés, entre d’altres. Des de l’any 2013 és vocal de la Junta de Govern del Col·legi, càrrec que continuarà exercint en aquesta legislatura.

 

 


Junta Ampliada

La Junta Ampliada del Col·legi la conformen les referents de les diferents Comissions del Col·legi, que passen a assistir a les reunions de la Junta de Govern del Col·legi.
Meritxell Ortiz Conca
Vocal adjunta
Perfil Meritxell Ortiz Conca

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramón Llull i Màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

En l’atenció sociosanitària, ha compaginat l’exercici de treballadora social de les àrees de Convalescència, Llarga Estada, cures pal·liatives i de treball social en una residència especialitzada amb dependència severa amb la responsabilitat de l’Atenció a l’Usuari del centre. També té experiència com a treballadora social a l’atenció primària de salut (Barcelonés Nord i Maresme) i als serveis socials d’atenció primària (Baix Llobregat).

Amb experiència, des d’una vessant tècnica, en el disseny i implementació de plans i programes municipals per a persones amb discapacitat, plans locals d’inclusió i cohesió social i plans comunitaris.

Actualment, desenvolupa la seva activitat professional com a treballadora social sanitària a l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de salut de Vilassar de Mar- Cabrera de Mar. Colidera el Grup d’Abordatge a Maltractaments de l’EAP, participa com a treballadora social en el Programa Pacient Expert Esclerosi Multiple del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i en el Grup Motor del Procés d’Atenció Social Sanitària (PASS) impulsat per la Direcció D’Atenció Primària Metropolitana Nord.

Eugènia Ros Lorente
Presidenta Equip 65
Perfil Eugènia Ros Lorente

Diplomada en Treball Social i llicenciada en Dret, el 1974 mitjançant un estudi encarregat pel comitè d’empresa de FECSA sobre la situació socio-familiar de les famílies de treballadors/es, jubilats i vídues que tenien familiars minusvàlids al seu càrrec, va començar la carrera professional com a treballadora social. Posteriorment ingressà al departament de Recursos Humans per fer treball d’empresa fins el moment de la seva jubilació, el 1999. També ha estat membre de la Revista de Treball Social i col·laboradora del Comitè d’Ètica en els seus inicis.

 

Rosa M. Carrasco Coria
Directora de la RTS
Perfil Rosa M. Carrasco Coria

Treballadora social i llicenciada en dret, Màster en Recursos Humans, Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política i Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes. Des de fa més de 30 anys és treballadora social en l’àmbit de l’atenció primària de salut a l’ICS duent a terme també tasques de coordinació per a la Direcció d’Atenció Primària de Costa de Ponent.

Lligada al món de la docència, ha estat professora associada del Departament de Treball Social i Serveis Socials de l’UB i ha col·laborat en diferents màsters i postgraus així com en diferents formacions organitzades des de l’ICS i l’IBS. Molt vinculada també al món de la Mediació, coordinadora en els inicis del Servei de Mediació del Col·legi i secretària de la Junta de l’Associació Catalana de Mediació en Salut.

També he estat secretària de la Junta del Col·legi del 2009 al 2013 i membre de l’anterior equip de redacció de la RTS.

 

Lluïsa Moncunill
Comissió de Dependència
Perfil Lluïsa Moncunill

Diplomada en Treball Social a l'Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona (UB), és treballadora social des de fa 25 anys. Ha desenvolupat la seva carrera professional a serveis socials bàsics i a serveis socials especialitzats per a gent gran i per a persones amb dependència. Actualment treballa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el Sistema de la Dependència, concretament amb els equips de la valoració. 

 

Encarna Torres Aguilera
Comissió de Dependència i Discapacitat
Perfil Encarna Torres Aguilera

Diplomada en Treball Social per la Universitat Rovira i Virgili, té un postgrau en Animació Estimulativa  per gent gran, discapacitat i salut mental i un altre en intervenció socioeducativa en Infància, Adolescents i joves en risc d’exclusió social. A més, ha cursat un màster en Direcció, gestió i intervenció en Serveis Socials per la  Universitat Ramón Llull.

La seva trajectòria professional sempre ha anat adreçada al col·lectiu de gent gran com a Treballadora i Directora tècnica en residències i ha compaginat la tasca de treballadora social amb la de Coordinadora de l’Equip de Valoració de la Dependència (SEVAD) de les comarques del Garraf i Alt Penedès. És experta en atenció a persones amb necessitats complexes en la Comunitat per la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària. (CAMFIC).

Actualment, porta la Direcció de l’Àrea Social del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès així com també és la Responsable de Qualitat i la Unitat d’Atenció a l’Usuari i és membre del Comitè de Direcció del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès i del Comitè d’Ètica Assistencial.  

Isabel Macarulla Mercadé
Comissió de Dependència i Discapacitat
Perfil Isabel Macarulla Mercadé

Diplomada en Treball Social per l’ICESB i formada en Teràpia Familiar Sistèmica en el Centre de Teràpia Familiar de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria laboral, ha treballat al Servei de Teràpia Ocupacional Guru, entitat especialitzada en l’atenció de persones amb diagnòstic d’autisme i psicosis infantil, i a la Fundació Catalana Tutelar de Disminuïts Psíquics. Des de l'any 2002, és responsable d’Acció Social de la Federació ECOM, moviment associatiu de persones amb discapacitat física. 

Judit Rodríguez Moreno
Comissió d’Emergències i Catàstrofes
Perfil Judit Rodríguez Moreno

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona (2000), pèrit social i Postgraduada en Intervenció Psicosocial en situacions d'emergències i catàstrofes per la Universitat Pompeu Fabra (2012). Fa 10 anys que exerceix com a treballadora social d'atenció primària a l’Ajuntament de Ripollet.


Li motiven els reptes professionals i personals, el compartir coneixements i experiències professionals. Per aquest motiu, és membre de la Comissió d' emergències del Col·legi des de la seva creació el 2012, passant a ser la referent el 2016. Rodríguez assegura com la possibilitat de participar en aquest projecte de desenvolupament de la nostra professió durant aquests anys l’ha fet progressar professionalment i l'ha fet créixer com a persona.

Verònica Vives Garcia
Comissió d'Habitatge
Perfil Verònica Vives Garcia

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Màster en Política social i Mediació comunitària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb experiència de deu anys com a treballadora social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga ADIGSA).

Antònia Albert Peñalver
Comissió d'Habitatge
Perfil Antònia Albert Peñalver

Diplomada en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social ICESB – Universitat de Barcelona i Postgrau en Polítiques d’Habitatge.

Des d’abril 2014 és treballadora social especialitzada en Habitatge a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, consistori en el qual també va exercir com a cap de secció de Serveis Socials. Així mateix va desenvolupar diferents funcions i càrrecs dins de l’Ajuntament de Badia del Vallès (treballadora social, tècnica coordinadora de Benestar Social, Gent Gran, Dependència i Sanitat i responsable de Serveis Socials) i va ser cap de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

A més a més, participa i ha participat en diferents projectes de col·laboració institucional dedicats a la pobresa energètica, ocupació o habitatge.

Matilde González Jiménez
Comissió d'Infància i Família
Perfil Matilde González Jiménez

Diplomada en Treball Social, té un Postgrau en Intervenció Social Sistèmica i un altre en Mediació Relacional Sistèmica.

El seu recorregut professional va començar en serveis socials bàsics de diferents municipis fent diverses tasques (serveis socials, gent gran i inserció laboral, entre d’altres) i va col·laborar en la posada en marxa del primer Punt de Trobada de Barcelona.

En l'actualitat és treballadora social de l'Equip d'Assessorament Tècnic de Família (EATAF) de Barcelona, del Departament de Justícia, fent avaluacions i seguiments de famílies en situacions de conflicte. Igualment participa en diverses investigacions relacionades amb el context laboral (peritatge i interferències parentals) i amb el projecte col·laboratiu, "Pares, jo no em separo". A més, participa en la coordinació i en la formació del Postgrau de Peritatge Social del Col·legi i la Universitat de Vic.

El seu interès en l'àmbit familiar, en la infància i en oferir la perspectiva i l'experiència del context judicial, l’han apropat a la Comissió d'Infància i Família. 

Olga Zamora Rodríguez
Comissió de Mediació
Perfil Olga Zamora Rodríguez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Màster en Teràpia Familiar Sistèmica i Postgrau en Mediació. Va començar la seva activitat laboral en l’àmbit de la dinamització comunitària, amb la gestió de projectes en l’àmbit de la promoció de salut i la formació de grups amb joves, així com amb el desenvolupament de projectes europeus de Joventut.

Després d’uns anys en el Departament de Justícia com a delegada de Mesures Penals Alternatives, inicià la seva feina actual en l’àmbit de la protecció a la infància i adolescència en el context d’EAIA ara fa 12 anys. Paral·lelament ha desenvolupat feina com a mediadora familiar, participant en la Comissió de Mediació del Col·legi des dels seus orígens al 2009.

Clàudia Erill
Comissió Migracions i Interculturalitat
Perfil Clàudia Erill

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona, ha cursat un Postgrau de Salut mental i intervenció psicològica amb immigrants, refugiats i minories a la Universitat de Barcelona i un Postgrau d’especialització en Orientació i Inserció laboral per la Universitat Pere Tarrés.

Gran part de la seva trajectòria laboral ha estat vinculada al treball amb persones migrades i refugiades, cosa que l’apassiona, realitzant funcions en les àrees d’acollida i d’inserció socio-laboral.

També ha pogut treballar amb persones amb capacitats diverses i amb infància en risc, aquesta última en un voluntariat d’un any a Benín, Àfrica, donant suport a l’equip d’educadors/es d’un centre d’acollida. 

Júlia Amich
Comissió de Migracions i Interculturalitat
Perfil Júlia Amich

Graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Màster en Atenció en Emergències Psicoocial i Humanitàries (UVic - TSCAT). Especialitzada en l'acompanyament de la fase de preparació a l'autonomia de persones migrades, sol·licitants de protecció internacional i refugiades, actualment treballa a Creu Roja Catalunya, en el programa d'atenció a persones sol·licitants d'asil i refugiades. 

També ha treballat a Tunstall Televida (Projecte Vincles_BCN), en l'àmbit residencial de gent gran i al Centre d'Atenció Social Baluard. Amich està especialment interessada en el treball en l'acompanyament de processos d'integració social i d'inserció laboral des de la perspectiva de l'empoderament personal i dels col·lectius on aquests siguin protagonistes del seu procés.

 

Eva Giralt Padilla
Comissió de Peritatge Social
Joana Guirao Martínez
Comissió de Relacions Internacionals
Perfil Joana Guirao Martínez

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Intervenció en situacions de violència familiar per la Universitat Pere Tarrés.

La seva trajectòria professional la va portar a ser referent en una entitat tutelar i treballadora social i coordinadora d’un servei d’urgències per persones grans. Des del 2008 treballa al sector públic, on ha donat suport als professionals en l’aplicació de la llei de promoció de l’autonomia i atenció a les persones amb dependència (LAPAD) i ha estat coordinadora d’un equip format per treballadors socials i administratius dins de l’Ajuntament de Barcelona.  

Actualment, és coresponsable d’un servei adreçat als beneficiaris de la LAPAD i als Serveis Socials desenvolupat dins de l’Ajuntament de Barcelona.

És membre de la Comissió de Relacions Internacionals des de principis de 2014.

Laura Morro Fernández
Comissió de Salut
Perfil Laura Morro Fernández

Cap de la Unitat de Treball Social Sanitari del Parc de Salut Mar, institució de caràcter públic de la ciutat de Barcelona. Professora col·laboradora del Màster de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) actualment cursa el doctorat a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Delegada per Catalunya de l'Associació Espanyola de Treball Social i Salut (AETSYS), ha realitzat diverses publicacions en diferents àrees de coneixement del treball social, especialment la salut mental i les intervencions des del treball social sanitari en situacions d'emergència. Ha estat la coordinadora de l'Hotel-Salut Princess durant l'emergència sanitària per virus COVID-19. I és la referent de la Comissió de Salut del Col·legi.

Adam Benages Nozal
Comissió de Salut Mental
Perfil Adam Benages Nozal

Diplomat en Treball Social per la Universitat Ramon Llull. Fa 19 anys que exerceix la professió, vinculat a l’àmbit de la salut mental. Ha treballat en diversos serveis hospitalaris (Unitat d’Aguts, Hospital de Dia) i, des de fa 15 anys, en servei comunitari especialitzat Unitat Salut Mental i Addiccions de Badia del Vallès (CSMA, CSMIJ i CAS). És tutor de pràctiques d’alumnes de tercer i quart del Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona des de 2008. Referent de la Unitat de Salut Mental i Addicicons de Badia del Vallès de violència masclista format a l’Òrgan Tècnic de Drogodependències, i referent del grup de treball de salut mental del Col·legi des de 2007, transformada en Comissió de Salut Mental al 2020.

Sonia Baceiredo Baz
Comissió de Serveis Socials Bàsics
Perfil Sonia Baceiredo Baz

Diplomada en Treball Social, llicenciada en Sociologia, Postgrau en Mediació Comunitària i diplomada de Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals.

La seva experiència professional ha estat sempre a Serveis Socials Bàsics i, actualment, és treballadora social i responsable del SAD Municipal de l'Ajuntament de Montgat.

També ha estat membre dels Comitès Organitzadors del II, III i IV Congrés de Serveis Socials Bàsics, així com del comitè científic del II Congrés d'Inclusió Social.

Rosa Mª Garriga Blasco
Comissió de Supervisió
Perfil Rosa Mª Garriga Blasco

Diplomada en Treball Social, Màster de Teràpia Familiar per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster de Coaching Sistèmic. Acreditada com psicoterapeuta i terapeuta familiar per l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. Acreditada com a supervisora pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Experiència professional com a treballadora social en els Serveis Socials d’Atenció Primària; en l’àmbit de Gent Gran i en el treball amb dones que han patit situacions de violència de gènere. Ha treballat com a Directora del Servei d'Acolliment i Recuperació per a dones i les seves filles i fills que han patit violència masclista de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat. Ha estat docent associada en diferents Universitats de Treball Social. Del 2014 al 2018 va ser membre de l’equip de redacció de la Revista de Treball Social. Actualment coordina el programa per a dones que han patit situacions de violència de gènere i/o exclusió social de la Fundació IPSS. Des del 2011 fins l’actualitat supervisa equips psicosocials.

 

Loida Mejias Cabestany
Comissió Treball Social Comunitari
Perfil Loida Mejias Cabestany

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Ramon Llull. ICESB. La seva trajectòria professional s´ha desenvolupat principalment en l´atenció individual i familiar de col·lectius en risc social. A més, al llarg de 8 anys ha treballat a Amèrica Llatina en la dimensió comunitària, treball en xarxa i disseny i implementació de projectes socials. Actualment, treballa al Centre de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. 

Fina Viturtia i Candel
Comissió de Treball Social Comunitari
Perfil Fina Viturtia i Candel

Diplomada en Treball Social - ICESB (URL), Màster en Counsellig-URL i Màster Integratiu en Artteràpia-UdG. Exerceix com a cuidadora, mare, artista i activista. Ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria laboral en els rols de docent, assessora tècnica, facilitadora i promotora de processos grupals i comunitaris. Ha intervingut en diversos camps, com el de la inserció laboral, el voluntariat social, la vellesa activa i la intervenció amb perspectiva de gènere, tant al sector privat com públic.

Treballa als SSB de l’Ajuntament de Terrassa fins el 2016 atenent famílies, adults i gent gran en situació de risc psicosocial i, darrerament, oferint suport tècnic a l’equip de projectes.

Juntes Territorials

Les diferents Delegacions del Col•legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones.

El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.
 

Junta territorial Lleida
Lleida        

 • Vicedegana: Núria Trepat Secanell
 • Secretària: Montse Burguès i Bargués
 • Tresorera: Josepa Blanch Bordalba
 • Vocals: Irene Gardeñes Ruz, Vanessa Briz Vicente, Dolors Morera Roset, Mª José Gómez Alvira, Sandra Aymerich Niubó
Junta territorial Girona
Girona        

 • Vicedegà: Jaume Fort Consul
 • Secretària: Maria Teresa Galindo
 • Tresorera: Marta Compte Bosch
Junta territorial Tarragona
Tarragona        

 • Vicedegana: Emma Pérez Pla
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal: Sandra Gimeno Vila
Junta territorial Manresa
Manresa-Catalunya Central      

 • Vicedegana: Gemma Solanas Bacardit
 • Secretària: Eva Clapés Ayuda
 • Tresorera: Mercè Jubells Castello
Junta territorial Terres de l´Ebre
Terres de l’Ebre     

 • Vicedegana: Caterina Cortés Sabaté
 • Secretària: Cristina Barragan Solé
 • Tresorera: Anna M. Altadill Ardit

Share this post

Departament de Benestar Social i Família
Dixit
Diputació de Barcelona
Sabadell Professional
La Intercol·legial