Explicació dels ordres d'ajuda d'en Bert Hellinger, quina repercusió té l'actitud dels treballadors socials davant les entrevistes i les famílies que atenem, com juga a favor l'actitut neutra davant la intervenció, com es pot adoptar una actitut neutra.

A càrrec de Lídia Box i Grau, treballadora social i terapeuta especialitzada en constel·lacions familiars.